Блог

Нашите партньори - Фондация Радост за нашите деца стартираха свое социално предприятие

Източник: http://news.bnt.bg/

Социално предприятие даде професии на 12 младежи в неравностойно положение

Единствено по рода си социално предприятие във Варна даде професии на 12 младежи в неравностойно положение. “Хлебар” и “Сладкар” са призванията, които вече носят радост на младежите от пекарна “Радост”, защото им осигуряват възможност за достоен и заплатен труд. На социалната пекарна предстои следващото предизвикателство – да остане на пазара и да намери своите клиенти.

Всяка година десетки младежи с различни увреждания навършват пълнолетие. За тях, обаче, това означава още по-голяма зависимост от близките им, защото възможностите за общуване извън семейството са ограничени, а вариантите за работа не са много.

Сдружение МИМ приключи успешно изпълнението на проект ПРОФИЛ

снимка профил ФБСдружение Международен институт по мениджмънт, Варна реализира проект„Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и  социално включване“ /ПРОФИЛ/, в партньорство с Туристическа агенция „Е турс“ и Фондация „Радост за нашите деца“, договор №  BG05M9OP001-2.005-0149-C02, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 В рамките на проекта бяха проведени редица инициативи и събития целящи подобряване качеството на живот и насърчаване участието на пазара на труда на семейства на деца с увреждания. Дейностите бяха насочени към разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностни и професионални умения и осигуряване на ефективен диалог с работодатели.

В хода на изпълнение на проекта бяха организирани два курса за 30 безработни родители, които отглеждат деца с увреждане. Родителите се обучаваха последователно в две направления: „Личностни умения за заетост“ и „Електронен маркетинг и блогинг“.

 

 

Наръчник за работно и финансово оцеляване на фрийлансъри по празниците

 

Източник: svobodnapraktika.com

фрийлансър, фрийланс, свободна практика, празници, работа, клиенти, пари, курс за фрийлансър

1. Разпределяне на времето и парите

Хващай лист и химикал и си направи списък с четири колони. Запиши:

  • колко поръчки имаш до края на годината;
  • кога трябва да е свършена всяка поръчка;
  • колко ще ти платят за нея;
  • кога ще ти платят.
След като разполагаш с тази информация черно на бяло, бързо ще подредиш поръчките по приоритет, ще прецениш можеш ли и искаш ли да поемеш още работа до
края на месеца. 

Социална компетентност и креативност

Ръководство в картинки

Източник: games4competence.eu

socialna kompetentnost i kreativnostТази книга, ще ви помогне да въведете детето в света на социалната компетентност. Разглеждайки заедно картинките, Вие ще разкриете значението на социалната компетентност за изграждането на добрите приятелства, за разрешаването на различните конфликти и сблъсъци, за отстояването на собствените права, потребности и емоции без да се засягат правата и достойнството на другите, за ценността на съвместното преследване на целите в играта и различните активности, за необходимостта да се полагат усилия при преследването на целите, че истинския успех е невъзможен без усилията, за засилването на увереността и разбирането на собствената ценност.

Запознавайки детето със значението на социалната компетентност вие ще подпомогнете и процеса на нейното развитие.

 

Историята на една невероятна майка

Източник: carrot-bg.com

Нанси Едисон била около 37-годишна, когато се родил нейният седми и последен син – Томас. Учителка по професия, тя с желание помагала на малкия си син да развива изключително любопитния си ум. Научила го на четене, писане и математика, а по-късно Томас продължил да развива себе си като сам четял и търсил знания.

Наръчник

Насоки за стимулиране на творческото мислене и иновациите в сектор „Информационни и комуникационни технологии“

 

 Източник: innospark-ict.eu

innospark