Интегрирания модел може да изтеглите от тук.

 

Интегриран модел за развитие на професионалните умения