Български дарителски форум - http://www.dfbulgaria.org/

Програма за подкрепа на НПО в България

Глобален фонд за жените

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Проект УСПЕХ – Да направим училището привлекателно за младите хора

Фондация „Отворено общество“ – България - http://www.osf.bg

Тръст за социална алтернатива - http://socialachievement.org/bg/

Фондация „Светът на Мария“ - http://www.mariasworld.org