Социална компетентност и креативност

Ръководство в картинки

Източник: games4competence.eu

socialna kompetentnost i kreativnostТази книга, ще ви помогне да въведете детето в света на социалната компетентност. Разглеждайки заедно картинките, Вие ще разкриете значението на социалната компетентност за изграждането на добрите приятелства, за разрешаването на различните конфликти и сблъсъци, за отстояването на собствените права, потребности и емоции без да се засягат правата и достойнството на другите, за ценността на съвместното преследване на целите в играта и различните активности, за необходимостта да се полагат усилия при преследването на целите, че истинския успех е невъзможен без усилията, за засилването на увереността и разбирането на собствената ценност.

Запознавайки детето със значението на социалната компетентност вие ще подпомогнете и процеса на нейното развитие.