Стартира социално предприятие "От Актуално в помощ на уязвими групи"

 

Източник: actualno.com

photo of Стартира социално предприятие "От Актуално в помощ на уязвими групи"

Интернет медийна група Webground стартира реализацията на проекта "От Актуално" в помощ на уязвимите социални групи. Социалното предприятие "От актуално" се позиционира като интернет социална медия към Webground, насочена към социална тематика и представяща платформа за информация и взаимопомощ на хора от уязвими социални групи, сред които хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица като безработни младежи, безработни над 54-годишна възраст, продължително безработни лица.

Социалното предприятие "От Актуално" има за основна цел да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на тези уязвими групи от обществото чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Селектираните лица ще работят като репортери, разположени в различни области в цялата страна, ще разработват всички теми от действителността и едновременно с това един от акцентите на бъдещата им работа и кариерното им развитие ще бъдат близките до тях теми, свързани с хора с увреждания, социално слаби и безработни.

С развитието на технологиите и масовото навлизане на интернет базираните медии голяма част от традиционните вестници и списания престанаха да съществуват. Това остави без постоянно препитание много журналисти и редактори, особено такива, които са млади и без опит, такива в предпенсионна възраст или с трайни физически увреждания. Точно затова включването им в такъв проект ще им помогне успешно да се интегрират в една работна среда и ще повишаи уменията им за работа с интернет. Лицата ще бъдат мотивирани, психологически подпомогнати, обучени и с помощта на ментори ще имат възможности за икономическа активност чрез прилагането на собствените си познания и опит , без да са зависими от пазара на труда в България.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Програма „Развитие на човешките ресурси – Процедура "Развитие на социалното предприемачество".